Medlemskap i Cradlenet


Välkommen att bli medlem i Cradlenet - nätverket för cirkulär ekonomi i Sverige!
 
Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemskap. Medlemsskapet börjar gälla när medlemsavgiften har betalats in.

Som medlem:
 • Bidrar du till Cradlenets arbeta för en cirkulär ekonomi i Sverige, med bland annat
  • öppna seminarier,
  • föreläsningar,
  • forsknings- och utvecklingsprojekt, och
  • informationsspridning
 • Blir du del av ett plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte kring cirkulär ekonomi
 • Får du möjlighet att delta i projekt- och temagrupper
 • Får du inbjudan till exklusiva medlemsmöten (2-4 per år)
 • Visas din logga och länk på hemsidan (gäller organisationsmedlemskap)
 
I samband med att du skickar in en ansökan blir du/din organisation betalningsskyldig för medlemsavgiften i föreningen för de aktuella kalenderår och den aktuella medlemstypen enligt tabellen nedan. Du väljer själv för vilka kalenderår (innevarande och/eller kommande) du/din organisation vill bli medlem.
 
Medlemstyp Årsavgift
Privatperson 250 kr
Student 50 kr
Mikroföretag/-organisation (<10 anställda) 1 500 kr
Små organisationer (10-49 anställda) 3 000 kr
Medelstora organisationer (50-250 anställda) 5 000 kr
Stora organisationer (>250 anställda) 10 000 kr

Följande regler gäller för betalning:
Privatpersoner: Inbetalning av aktuellt medlemsavgift skall ske självmant och senast 14 dagar efter ansökan för privatpersoner. Så snart Cradlenet har mottagit din betalning är du fullständig medlem i föreningen. Vid utebliven betalning raderas du från medlemslistan.


Företag och andra organisationer: Cradlenet kommer att skicka en faktura till angiven e-postadress (alternativt postadress) med 30-dagars förfallotid. Så snart Cradlenet har mottagit er betalning är organisationen fullständig medlem i föreningen. Vid utebliven betalning kommer Cradlenet att skicka en påminnelse. Om betalning av fakturan fortfarande uteblir raderas organisationen från medlemslistan.


Vid ansökan om medlemskap ger du Cradlenet tillstånd att lagra de lämnade uppgifterna i föreningens medlemsdatabas. Uppgifterna används endast inom föreningens verksamhet. Cradlenet kommer inte att lämna ut denna data till tredjepart utan ditt medgivande.
 
* visar obligatoriska fält
XXXXXX-XXXX
för organisationsmedlemmar: ange kontaktpersonens förnamn
för organisationsmedlemmar: ange kontaktpersonens efternamn
Denna adress använder vi för medlemsutskick om t.ex. medlemsmöten.
Avser hemort, ej fakturaadress. Behövs för att kunna skicka regionala nyheter och inbjudningar.
Skall endast fyllas i för organisationsmedlemmar, inte för privatpersoner eller studenter
Ange namn, nummer e.d. som skall finnas med på fakturan
t.ex. om medlemskap gäller fr.o.m. nästa år
Email Marketing Powered by MailChimp